Waarom Enevo niet is aangesloten bij SGZE

Enevo is niet aangesloten bij SGZE

Je hebt het de afgelopen periode wellicht meegekregen op televisie of radio: de reclame van Stichting Garantiefonds Zonne-Energie, kortweg SGZE. Dit garantiefonds belooft onder meer een veilige aanbetaling en opvolging van de fabrieksgarantie afspraken. Enevo is al sinds 2021 actief op de zonne-energiemarkt, en wij kiezen er bewust voor om ons niet aan te sluiten bij SGZE. In dit artikel hopen we onze motivatie achter dat besluit duidelijk te maken. Zo vertellen we je meer over de dienstverlening van SGZE en hoe deze zich verhoudt tot Enevo, en natuurlijk jou als klant.

Aanbetalingsgarantie

De eerste garantie van SGZE heeft betrekking op de aanbetalingsgarantie. Na het accepteren van een offerte op zonnepanelen doe je een aanbetaling. Deze aanbetaling is nodig, omdat Enevo alle onderdelen – welke vallen onder de zonnepaneleninstallatie – direct inkoopt en dus al een eerste investering doet. Wat betekent de aanbetalingsgarantie voor jou als consument?

Met de aanbetalingsgarantie dek je feitelijk het risico dat je een aanbetaling hebt gedaan en in de tijd tussen de aanbetaling en de installatie de partij omvalt. Echter garandeert SGZE slechts een terugbetaling van 30% (met een maximum van 3.000 euro) van deze aanbetaling. Je betaalt overigens bij Enevo slechts een aanbetaling van 50%. We zijn al sinds 2021 actief en daarnaast hebben wij twee enorm kapitaalkrachtige aandeelhouders in de vorm van entrepreneurs. Een risico op faillissement is hoogst onwaarschijnlijk.

Fabrieksgarantie

SGZE garandeert daarnaast het opvolgen van de fabrieksgarantie, mocht de installateur in de tussentijd failliet gaan. Wij werken echter alleen met erkende leveranciers en groothandels in Nederland. Hierdoor heb je standaard altijd fabrieksgarantie op jouw zonnepanelensysteem. Mochten wij dus niet meer bestaan, dan zal de fabrikant garant staan voor het vervangen van defecte onderdelen aan jouw zonnepanelensysteem.

Geschillencommissie

Tot slot kan men bij de geschillencommissie van SGZE aankloppen wanneer er sprake is van een geschil tussen jou en de installateur van het zonnepanelensysteem. Hierbij moet je een schriftelijke aanvraag indienen, want de stichting is niet telefonisch bereikbaar. Bij deze aanvraag moeten de volgende formulieren worden toegevoegd:

+ Een klachtenformulier

+ De koopovereenkomst

+ De orderbevestiging

+ De garantieafspraken

+ Alle communicatie rondom de klacht

+ Het SGZE certificaat

Wij kiezen er liever voor om goed bereikbaar te zijn voor onze klanten en goede service te verlenen. Zo staan we dichter bij jou als klant. Inzake geschillen zijn we ook aangesloten bij brancheorganisatie Holland Solar die bij excessen in de markt kan optreden richting haar leden.

Conclusie

SGZE is een prima fonds voor startende installatiebedrijven, waarin de onzekerheden een stuk groter zijn. Daarnaast zegt het fonds helemaal niks over de kwaliteit van de leverancier. Overigens is het prijskaartje om lid te worden van SGZE ook niet niks. Bij iedere installatie van een zonnepanelensysteem moet de installateur ongeveer 200 euro afstaan aan de stichting. Daarnaast vraagt SGZE een jaarlijkse vergoeding van duizenden euro’s. Hoe deze bijdrages beheerd worden is niet duidelijk. Deze kosten worden uiteindelijk via de installateur door vertaald naar de klant.

Als alternatief raden wij wel aan om een erkend installateur met het InstallQ-keurmerk te kiezen.
Bij ons geloven we in de kracht van actie voor een groenere toekomst. Daarom planten we met trots twee bomen voor elke installatie die we uitvoeren. Met elke stap die we zetten, streven we ernaar om niet alleen hernieuwbare energie te leveren, maar ook om de natuur te versterken en onze planeet te koesteren. Samen bouwen we aan een duurzamere wereld, één boom tegelijk. https://regreener.earth/enevoBij ons gaat duurzaamheid verder dan alleen energieopwekking. We zijn trots om te zeggen dat al onze panelen voor maar liefst 95% gerecycled worden. Door te investeren in onze producten, investeren we in een circulaire toekomst. Bij elke installatie dragen we bij aan een schonere wereld, waarin we niet alleen energie creëren, maar ook onze verantwoordelijkheid nemen voor de toekomstige generaties.Bij ons staat veiligheid en duurzaamheid voorop. Onze monteurs, allemaal gecertificeerd en gediplomeerd, zetten zich in voor het leveren van duurzame energieoplossingen op een veilige en verantwoorde manier. Met expertise en toewijding zorgen wij voor een groenere toekomst, elke installatie opnieuw.

Duurzaam - Veilig - Verantwoord